Portfolio > kouros

P. G. & E. Gas Valve
P. G. & E. Gas Valve
oil on canvas
6' x 3'
1968

the reverse side of this canvas is Merry Sea