Portfolio > kouros

to it
to it
watercolor pencil
14" x 11"
2016